Catherines coaching är en kombination av värme, tuffa frågor och en utomordentlig verktygslåda. Jag uppskattar fokuset på hur jag med min personlighet och de styrkor jag har kan hantera utmanande situationer, istället för att lösa praktiska problem. Jag har också uppskattat en ärlig dialog där Catherine också utmanar mig på ett varmt sätt.

― Controller, Housing Development Industry